Obaveza promjene imena onih koji su prije islama imali imena da su robovi nečega drugog mimo Allâha

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko čovjek pređe na islam, a njegovo ime prije islama ukazuje da nije Allâhov rob nego rob nečega drugog, da li mu je obavezno promijeniti ime?

Odgovor: Da. Allâhov poslanik ﷺ je mijenjao imena onih koji su prelazili na islam a imali su imena da su robovi nečega drugog mimo Allâha.