O onima koji smatraju da je Salafijjah novotarija

Govornik: `Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Džâmî

Izvor:

Pitanje: Šta vi smatrate o onome ko kaže da je Salafijjah novotarija?

Odgovor: Onaj koji kaže da je Salafijjah novotarija je poznati doktor koji je Aš`arî. Današnja omladina je vjerovatno pročitala knjigu Doktora al-Bûtîja. On je taj koji je napisao knjigu o tome da je Salafijjah novotarija. Doktor al-Bûtî vjeruje u Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah, a istovremeno negira Salafijju. Kakva kontradiktornost!

Na njega vjerovatno utiče prisustvo Salafijjûn u Šâmu. U njihovoj zemlji postoje Salafijjûn. Moguće je da je mržnja između njega i Salafijjûn koji su tamo prisutni prouzrokovala da on upadne u ovu kontradiktornost. Ova kontradiktornost je vrlo loša – iako je al-Bûtî ekstremni Aš`arî.

On u svojoj knizi “Kubrâ al-Jaqînîjjât” kaže da se o âjetu

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

 “Svemilosni, Koji Se nad `Aršom uzvisio.” (20:5)

ne može reći ono što je Imâm Mâlik rekao:

“Uzdizanje nije nepoznato, a kakvoća je neshvatljiva. Obavezno je vjerovati u njega, a novotarija je pitati o njemu.”

On kaže da mi danas ne možemo to reći, jer smo studirali retoriku i jezik – te došli do preciznih značenja Qur’âna. Doktor al-Bûtî drugim riječima tvrdi da je učeniji od Imâma Mâlika bin Anas u jeziku – te se stoga ne može držati onoga čega su se držali prvi muslimani.