Novotari su kao škorpioni

Novotari su kao škorpioni

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Šta znači govor nekih Selefa: “Novotari su kao škorpioni. Oni zabiju svoje glave i tijela u pijesak a vani ostave repove, pa ubodu kada im se ukaže prilika”?

Odgovor: Ovaj govor je jasan. Sljedbenici novotarija posjeduju licemjerstvo. Sljedbenici novotarija su zaraženi licemjerstvom, a to je da ispoljavaju dobro dok u sebi kriju zlo.

Oni varaju ljude tako što ispoljavaju dobro:

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

“Oni nastoje prevariti Allâha i one koji vjeruju…” (2:9)

a u sebi kriju zlo, pa kada im se ukaže prilika da šire zlo – oni ga šire, baš kao škorpion.