Novotari mrze Allâhovog poslanika

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kada osudimo neke ljude zato što slave rođendan Allâhovog poslanika , oni kažu da ga mi mrzimo jer ne slavimo njegov rođendan. Kako se odgovara na to?

Odgovor: Naprotiv. Oni koji praktikuju novotarije mrze Allâhovog poslanika , a proslavljanje njegovog rođendana je novotarija. Allâhov poslanik  je mrzio novotarije. Zabranio ih je i upozoravao je protiv njih. Onaj ko voli Allâhovog poslanika  ostavlja novotarije, a proslavljanje njegovog rođendana je jedna od njih. Onaj ko uvodi proslavljanje njegovog rođendana mrzi Allâhovog poslanika .