Nošenje djeteta tokom Tawâfa

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko staratelj djeteta nosi dijete tokom Tawâfa, da li je tačno da Hanâbilah رَحِمَهُم اللهُ smatraju da je Tawâf u tome slučaju validan samo za nošenoga a ne za nositelja?

Odgovor: To ovisi o namjeri; ukoliko namjerava Tawâf za nošenoga, on se računa za nošenoga. Ukoliko međutim namjerava Tawâf za sebe, računa se za njega. To dakle ovisi o namjeri:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Djela se cijene prema namjeri i svakome čovjeku pripada ono što je naumio” (al-Bukhârî 1 i Muslim 1907)

Šajkh `Abdul-`Azîz bin Bâz رَحِمَهُ اللهُ međutim u svojoj knjizi o Hadždžu kaže da nosi dijete tokom Tawâfa i da će Tawâf biti validan i za njega i za dijete. Tawâf će dakle biti validan i za njega i za dijete koje je nosio, jer ne postoji dokaz da je Tawâf validan samo za dijete – a da on ponovo mora obaviti Tawâf za sebe.