Ništa nije prenešeno o noći na petnaesti Ša`bân

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je od Allâhovoga poslanika صَلَّی اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّم prenešeno nešto u vezi sa vrlinama noći na petnaesti Ša`bân?

Odgovor: Nikada! Ne postoji ni jedan jedini potvrđeni hadîth o noći na petnaesti Ša`bân niti o petnaestome Ša`bânu. Ta noć i taj dan su kao sve ostale noći i dani.