“Niko nije proglašavao Murdži’ah al-Fuqahâ’ novotarima”

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Već smo spomenuli da su Murdži’ah onî koji smatraju da djela ne ulaze u okvire Îmâna. Među njihovim sektama najgori su Džahmijjah, dok su Murdži’ah al-Fuqahâ’ najblaži – a niko među njima nije od Ahl-us-Sunnah.

Najgori među njima su Džahmijjah, koji govore da je Îmân znanje (u srcu), dok su najblaži Murdži’ah al-Fuqahâ’, koji govore da je Îmân vjerovanje u srcu i govor jezikom – dok djela tjelesnim udovima po njima ne ulaze u okvire Îmâna. Oni su dakle Murdži’ah al-Fuqahâ’ i najblaži su među njima – ali oni i pored toga nisu od Ahl-us-Sunnah. Pročitali smo vam govor Šajkh-ul-Islâma Ibn Tajmijje رَحِمَهُ اللهُ, u kojem kaže da su ih Selefi korili, pobijali i proglašavali novotarima. Žestoko su ih korili i proglašavali su ih novotarima.

Dr. Ibrâhîm ar-Ruhajlî međutim kaže da niko nije proglašavao Murdži’ah al-Fuqahâ’ novotarima. Nažalost! Kada ga je Šajkh `Ubajd pobio, on je rekao da Šajkh `Ubajd nije specijalista (u ovoj oblasti) – dok on ovo govori i navodno bi trebao biti specijalista?! Ako Šajkh `Ubajd nije specijalista, kako (Ibrâhîm ar-Ruhajlî) to tvrdi, ja ne znam kakva će se čuda i katastrofe desiti.

Murdži’ah dakle nisu od Ahl-us-Sunnah. Kada je Ibn-ul-Mubâraku (umro 181) rečeno da je Murdži’î, odgovorio je:

“Murdži’ah me ne bi prihvatili. Ja kažem da je Îmân govor i djelo – te da raste i opada. Oni međutim kažu da je Îmân govor i vjerovanje, a da djela ne ulaze u okvire Îmâna – te da Îmân ne raste niti opada. Oni me dakle od samoga početka ne bi prihvatili. Ukoliko bih došao i rekao im da sam od njih, oni me ne bi prihvatili.”

Pa kako možeš reći da je njihovo vjerovanje isto kao i vjerovanje Ibn-ul-Mubâraka, a njegovo vjerovanje je vjerovanje Ahl-us-Sunnah?