Niko nema pravo napustiti `Aqîdu Selefa i uputiti se svojim putem

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li ove šajtânske spletke opravdavaju čovjeka, jer smatra da je određeno vjerovanje istina koja se mora slijediti – te je stoga opravdan zbog svoga neznanja?

Odgovor: Ne; on nije opravdan zbog svoga neznanja. On treba slijediti istinu i `Aqîdu Selefa – i držati se metodologije Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. On dakle nije opravdan zbog takvih stvari, i nema pravo reći da je zaključio ovo ili ono.