Nijedan vjernik neće ostati u Džahannamu

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (1/400-401)

Vjerovanje Ahl-us-Sunnah je da nijedan vjernik neće ostati u Džahannamu. U one koji odstupaju od ovoga vjerovanja spadaju novotarske sekte kao što su Khawâridž, Harûrijjah i Mu`tazilah. Oni kažu da će veliki griješnici ostati u džehennemu i da onaj ko uđe u njega neće izaći Muhammadovim صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ili nečijim drugim zauzimanjem. Oni lažu.

Njihovi antagonisti su grupe Murdži’ah, koji tvrde da sva stvorenja vjeruju i da je Îmân velikih griješnika isti kao Îmân meleka, poslanika i pravovjernih. Oni lažu. Njihovi ekstremisti čak govore da niko neće ući u Džahannam. Oni izvrću dokaze. Sve ove sekte su u zabludi.

Prva grupa jedino uzima u obzir tekstove o kazni.

Druga grupa jedino uzima u obzir tekstove o nagradi.

Što se tiče Ahl-us-Sunnah, oni vjeruju u sve što je došlo od Allâha. Oni ne konfrontiraju jedne dokaze sa drugima. Oni čitaju Qur’ân i Sunnah, i saznaju da monoteistički griješnici koji su u opasnosti da budu izloženi Allâhovoj kazni mogu izbjeći kaznu na slijedeće načine:

1 – Pokajanje; Allâh nakon iskrenoga pokajanja oprašta sve grijehe

2 – Dobra djela brišu grijehe:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Vaganje toga dana bit’ će pravedno: oni čiji tas dobra bude teži, oni će uspjeti” (7:8)

3 – Teškoće u ovome životu i u grobu

4 – Dova i zauzimanje, kao na primjer sadaqah za njih nakon njihove smrti, dove i dova da im bude oprošteno.

5 – Dobra djela čija nagrada bude upućena njima. Primjer toga je oslobađanje robova i sadaqah.

6 – Milost njihovoga Gospodara.

Svi hadîthi u kojima se spominje da će vjernik ući u Džahannam ili da neće ući u Džannah objašnjeni su Qur’ânom i Sunnetom – i da se to dešava tek nakon ukidanja svih ovih prepreka.