Nije učinio Sudžûd at-Tilâwah sa imâmom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Klanjao sam Sabah u Svetoj Džamiji u Makki. Kada je imâm učinio Sudžûd at-Tilâwah, mi smo mislili da je učinio Rukû` – pa smo i mi učinili Rukû`. Zatim smo shvatili da je imâm učinio Sudžûd – a mi nismo. Šta smo dužni učiniti?

Odgovor: Ništa niste dužni učiniti, jer je taj Sudžûd samo preporučen.