‘Nije student onaj ko u traženju znanja ne provede minimalno šesnaest sati dnevno’

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor:

 

Bio sam u ar-Rijâdhu 1384. godine (po Hidžri). Nakon toga smo pozvani na kafu sa njim, pa sam otišao. Sjećam se njegovoga govora, rekao je:

‘Nije student onaj ko u traženju znanja ne provede minimalno šesnaest sati tokom dana i noći.’

Pitanje: To je bio Šajkh al-Ghudajjân?

Odgovor: Da, tako mi Allâha! ovo sam čuo svojim uhom dok sam sjedio sa njim. Rekao je:

‘Nije student onaj ko u traženju znanja ne provede minimalno šesnaest sati tokom dana i noći.’