Nije sigurna treba li napostiti 10 ili 11 dana

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Žena je zaboravila koliko dana treba napostiti i ne zna da li je 10 ili 11 dana.

Odgovor: Neka uzme ono što je sigurno. Ukoliko sumnja treba li napostiti 10 ili 11 dana, neka naposti 11 – da bude na sigurnom.