Nije potvrđeno da se Melek Smrti zove `Azrâ’îl

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neki učenjaci kažu da nije potvrđeno da se Melek Smrti zove `Azrâ’îl. Da li je to tačno?

Odgovor: Da, tačno je da to nije potvrđeno. To se međutim raširilo među ljudima. On je Melek Smrti. To je dovoljno. On će ti uzeti dušu, a ne igra ulogu da li se zove `Azrâ’îl ili ima drugo ime. Šta ti znaš o tome kako se on zove? Sačekaj pa ćeš vidjeti. Neki ljudi pitaju nepotrebna pitanja.