Nije na djetetu da odlučuje koristi i štete bojkota

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Pitanje: Neka braća govore da se novotar ne smije kazniti bojkotom ukoliko nema koristi, za razliku od sigurnosnoga bojkota kojega mogu činiti svi, da bi se zaštitili od sumnji. Šta vi kažete o ovome?

Odgovor: Odlučuje li dijete šta je korist a šta šteta? Za mladoga studenta je korist bijeg od Ahl-ul-Bid`a. Vidjeli smo vrlo mnogo slučajeva gdje su ljudi napustili manhadž Selefa sa ovim Tamjî` (rastezanjem granica), da bi nakon toga zalutali, napustili manhadž Selefa i naposljetku postali neprijatelji i protivnici toga manhadža.

Ja smatram da nova omladina treba spasiti svoju vjeru onako kako su to radili veliki Selefi, začepiti svoje uši i ne slušati ništa od Ahl-ul-Bid`a iz straha da će Šajtân u njih ubaciti neku smutnju koja će ostati pričvršćena. U uvažene učenjake koji su postupali na ovaj način spadaju Ajjûb as-Sikhtijânî, Ibn Sîrîn i slični njima. Postoji knjiga koja će doći do vas. Ona objašnjava ove stvari. Kada dođe do vas pročitajte je i okoristite se njome.

Što se tiče učenjaka kojem je Allâh podario snagu i stabilnost i zna za to, na njemu je da se bori protiv Ahl-ul-Bid`a svojom da`wom, objašnjavanjem i argumentiranjem protiv njih. Omladina se međutim ne treba miješati sa njima. Ne treba sjediti sa njima. Ne treba raspravljati sa njima. Umjesto toga treba tražiti korisno znanje iz fundamentalnih izvora i steći duboko utemeljeno znanje. Kada on stekne duboko utemeljeno znanje i vidi da može imati uticaj na Ahl-ul-Bid`a, izlagati im argumente i vratiti mnoge od njih na istinu, učinit’ će to. Ukoliko međutim osjeti na sebi da je slab i nesposoban, ne treba im se približavati pa makar on bio i učenjak. Ovakav će se držati podučavanja Ahl-us-Sunnah, bit’ će u njihovom društvu i širit’ će dobro među njima.

Ovo su ispravne prednosti. Otklanjanje štete je važnije od postizanja koristi. Nisu sva djeca u stanju da procijene koristi. Ovi međutim rastežu granice. Shvatili su da im je pošlo za rukom da mnogi među omladinom napuste svoja dragocjena mjesta za novotarije. Omladino! Budite mnogo pažljivi sa zavjerama Ahl-ul-Bid`a.