Nije Musâfir onaj ko namjerava ostati u mjestu duže od četiri dana

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko Musâfir (putnik) dođe u mjesto u kojem želi ostati duže od četiri dana, a zatim nastupi Podne namaza i on stigne na jedan rekat iza mještanina – a on ne zna da je on mještanin te skrati namaz na dva rekata, šta je dužan učiniti?

Odgovor: Dužan je dopuniti namaz; obavezno mu je dopuniti namaz (dakle klanjati puna četiri rekata) – jer je namjeravao ostati u mjestu duže od četiri dana. Obavezno mu je dakle dopuniti namaz, bez obzira da li je klanjao iza Musâfira ili mještanina. Obavezno mu je dopuniti namaz.