Nije klanjao Akšam a počinje se klanjati Jacija

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko propustim Akšam pa dođem u masdžid prilikom učenja Iqâmeta za Jaciju, trebam li klanjati Akšam ili Jaciju – a ukoliko trebam klanjati Akšam, kako ću ga klanjati?

Odgovor: Nemoj klanjati Jaciju prije Akšama. Moraš klanjati po redoslijedu. Klanjaj dakle prvo Akšam, a zatim se priključi imâmu na ono što stigneš od Jacije. A ukoliko budeš klanjao Akšam za imâmom (dok on klanja Jaciju), ostat’ ćeš na sjedenju (kada on ustane na četvrti rekat) i sam predati Salâm – ili ga možeš sačekati pa sa njim predati Salâm.