Nije ispunio zavjet Allâhu da će prinijeti žrtvu svake godine

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta je dužan učiniti onaj ko se zavjetuje Allâhu da će prinijeti žrtvu svake godine pa to ne učini u nekim godinama?

Odgovor: Treba se iskupiti za prekršenu zakletvu. Iskup za prekršen zavjet je iskup za prekršenu zakletvu, kao što je spomenuto u hadîthu.