Nije dozvoljeno plaćati da neko uči Qur’ân za umrloga

Nije dozvoljeno plaćati da neko uči Qur’ân za umrloga

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (2/184/17861)

 

Pitanje: Koji je propis za plaćanje sume novca osobi da uči Qur’ân za umrloga?

Odgovor: Nije dozvoljeno plaćati novac za učenje Qur’âna za umrloga, jer je to Bid`a (novotarija u vjeri). Pored toga Muslimanu nije dozvoljeno uzimati novac za učenje Qur’âna.