Nije dozvoljeno davati Zakâh za izgradnju Masdžida

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (23/273/8004)

Pitanje: Zakleo sam se da ću, ukoliko mi Allâh pomogne da pređem u Saudijsku Arabiju, sagraditi mali masdžid u ime Allâha. الْحَمْدُ للهِ uspio sam da otputujem i da sagradim mali masdžid. Preostalo je još samo nekoliko završnih detalja kao što su podne pločice, farbanje i tepisi, pa da li mi je dozvoljeno da za ovo platim moj Zakâh?

Odgovor: To nije dozvoljeno, jer masâdžid ne spadaju u osam stvari za koje se plaća Zakâh, bez obzira da li se radi o zakletvi ili ne. Trebaš sagraditi masdžid od vlastitoga novca.