Nije dozvoljeno biti ukopan pored svoje kuće

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek je zavještao da bude ukopan pored svoje kuće. Njegova familija ga je tu i ukopala – a ne na mezarju. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: Ne, to nije dozvoljeno. Ukoliko je ukopan sam (van mezarja), izložen je zlostavljanju i ponižavanju. Takođe je moguće da ljudi počnu vjerovati u njega i pomisle da je Walî i slično. On treba biti ukopan sa muslimanima, وَ الْحَمْدُ لِلَهِ.