Nije dovršio sûru al-Fâtihah prije nego što je imâm učinio Rukû`

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko imam učini Rukû` a ja sam tek proučio pola sûre al-Fâtihah, hoću li i ja učiniti Rukû` – ili dovršiti učenje?

Odgovor: Da, učini Rukû` sa njim. Ukoliko se bojiš da nećeš dovršiti učenje sûre al-Fâtihah prije nego što imâm podigne glavu, učini Rukû` sa njim.