Nije davao Zakât-ul-Fitr za djecu zbog siromaštva

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Dvije godine sam davao Zakât-ul-Fitr samo za sebe i za moju ženu – a za djecu nisam. Tada smo bili u teškoj situaciji zbog poskupljenja u tim danima, a plata je bila mala i nedovoljna za potrebe – pogotovo za porodicu od deset članova i više. Kada nam je Allâh međutim nakon dvije godine dao nafaku, ja sam te godine Zekatom za djecu upotpunio ono što za njih nisam platio. Da li je taj Zakâh dozvoljen i može li ga čovjek dati kada to bude u mogućnosti – ili se to jedino može učiniti u njegovome vremenu?

Odgovor: Zakât-ul-Fitr je obaveza, ali postoje uslovi za njegovu obaveznost – a u te uslove spada da ga je čovjek u stanju dati kada dođe vrijeme za njega. Ukoliko ti, kao što si spomenuo, nisi bio u stanju dati Zakât-ul-Fitr za djecu, u tome slučaju nisi griješan – a ono što si naknadno dao se smatra Sadaqom i dobročinstvom sa tvoje strane. Svaka obaveza spada sa onoga ko je nije u stanju izvršiti, a ovo se zasniva na Allâhovim تعالى riječima:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

“Pa Allâha se bojte koliko god možete.” (64:16)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allâh nijednu osobu ne opterećuje preko mogućnosti njene.” (2:286)

te na riječima Allâhovoga poslanika :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Kada vam nešto naredim, obavljajte to koliko možete” (al-Bukhârî 7288)