Nije dao Zakât-ul-Fitr jer ne poznaje nikoga ko ima pravo na njega

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Šta treba učiniti onaj ko sve do završetka Ramadhâna nije dao Zakât-ul-Fitr – jer ne poznaje nikoga ko ima pravo na njega?

Odgovor: Zakât-ul-Fitr nije obavezno dati dok ne završi mjesec Ramadhân. Obavezno ga je dati nakon zalaska sunca i nastupa noći na dan Bajrama. To je dakle vrijeme kada ga je obavezno dati. Ukoliko nastupi to vrijeme, a u njegovoj blizini nema nikoga ko ima pravo na Zakât-ul-Fitr – u tome slučaju je u redu da ga zadrži dok ne nađe nekoga ko ima pravo na njega.

Pitanje: Čak i ukoliko to bude nakon Bajrama?

Odgovor: Da; čak i nakon Bajrama, ali čovjek ne smije biti nemaran nego to na vrijeme mora ispitati, pa ukoliko u negovome mjestu nema onih koji imaju pravo na njega – neka ga na vrijeme pošalje u neko drugo mjesto gdje ima onih koji imaju pravo na njega, da bi ga mogao dati tokom vremena kada ga je obavezno dati.