Nije bacao kamenčiće na stubove trinaestoga Dhûl-Hidždže

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta je dužan učiniti onaj ko nije bacao kamenčiće na stubove trinaestoga Dhûl-Hidždže?

Odgovor: Dužan je prinijeti žrtvu. Ukoliko nije bacao kamenčiće na tri stuba, dužan je prinijeti žrtvu. Ukoliko bude u Makki, tamo će zaklati – ili će poslati odgovarajuću svotu nekome u Makki ko će to učiniti za njega.