Ni meleki nisu u stanju vidjeti Allâha na ovom dunjaluku

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je tačno da meleki nisu u stanju vidjeti Allâha عَزَّ وَ جَلَّ na ovom dunjaluku – kao što Ga nisu u stanju vidjeti ni ljudi?

Odgovor: Da.