Neznalica ili sljedbenik strasti?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li se onaj ko ostavi istinu a krene slijediti neistinu vjerujući da je ona istina smatra neukim – ili sljedbenikom strasti?

Odgovor: Ono što je bitno je da on nije na onome što je ispravno i da je ono što slijedi neistina. Prema njemu ćemo se ophoditi shodno onome na čemu je. Što se tiče govora da ne znamo kakav mu je nijjah i da ne znamo ovo i ono – Allâh nas nije zadužio da zavirujemo u srca, nego stvarima koje su vidljive. Mi dakle sudimo na osnovu onoga što je vidljivo.