Nevjernički pravni sistem prilikom spora

Nevjernički pravni sistem prilikom spora

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor: 

Pitanje: Ukoliko dvije osobe imaju spor, da li je jednome od njih dozvoljeno otići na nevjernički sud da bi dobio svoje pravo koje u protivnome ne bi mogao dobiti?

Odgovor: Dozvoljeno je ukoliko vjeruje da sud kojem se žali nije u kontradiktornosti sa Šerijatom po tome pitanju. U protivnome to nije dozvoljeno.