Neuki ili se pretvaraju da su neuki

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Pitanje: Vidimo kako je mnoga omladina iskušana smutnjom Takfîra a pošteđeni su samo onî kojima se Allâh smilovao.

Odgovor: Tačno.

Pitanje: Šta vi kažete o onome kome govor Ibn `Abbâsa رضي الله عنهما o manjem nevjerstvu (Kufr dûna Kufr) ne igra presudnu ulogu po ovome pitanju, te on to možda čak pokušava i potpuno ukinuti od Selefa?

Odgovor: Kažem da je ta osoba neuka ili se pretvara da je neuk. Allâh će se pobrinuti o njemu. Šta više možemo reći o tome? Dobili ste kasetu koja pobija ove ljude. Sada znaš šta kažem o njima.