Nesuglasice u vezi sa požurivanjem sa Iftârom

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor:

 

Pitanje: U Alžiru postoje nesuglasice u vezi sa požurivanjem sa Iftârom; većina ljudi se iftâri kada se prouči Adhan – uzimajući u obzir da se prouči samo dvije do četiri minute nakon zalaska sunca. Drugi međutim kažu da je to u suprotnosti sa Sunnetom, te se iftâre čim sunce zađe. Šta je ispravno po ovome pitanju?

Odgovor: Onaj ko je u masdžidu treba iftâriti zajedno sa ljudima i ne treba se razlikovati od njih. Što se tiče onoga ko je na putu i vidi da je sunce zašlo, neka se iftâri (odmah). Isto važi za onoga ko se iftâri kod kuće; ukoliko je siguran da je sunce zašlo tako što prati zalazak sunca, ili ga neko ko prati zalazak sunca nazove i obavijesti o tome – u redu je da se (odmah) iftâri kod kuće.

Što se međutim tiče onoga ko je na javnome mjestu, kao na primjer u masdžidu, na pijaci i slično – on treba iftâriti zajedno sa ljudima.