Nesigurnost o čistoći pelene djeteta

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Pitanje: Kada mi dijete plače dok obavljam namaz, ja ga podignem – ne znajući da li su mu pelene nečiste. Šta sam dužna učiniti?

Odgovor: Ona nije ništa dužna učiniti. U redu je da drži dijete koje vrišti dok ona obavlja namaz – iako ne zna da li je nečisto ili nije. Dokaz za to je sličan događaj koji se desio u vrijeme Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم – kada je klanjao dok je držao svoju unuku Umâmu bint Zajnab. Njen otac je bio Abûl-`Âs bin ar-Rabî` رضي الله عنهما. Ona je bila mala djevojčica, a Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je predvodio ljude u namazu dok ju je držao. Dok je stajao u namazu – držao ju je, a kada bi padao na Sudžûd – spustio bi je. Opšte je poznato da je odjeća male djece u principu nečista. Da li je međutim Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم znao da li se na njenoj odjeći nalazila nečistoća? Mi to ne znamo, ali on to naizgled nije znao – a dokaz za to je da je skinuo svoje sandale u namazu kada mu je došao Džibrîl i obavijestio ga da se na njima nalazi nečistoća. Nakon toga je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم nastavio obavljati namaz.

Ja stoga kažem ovoj ženi da, ukoliko dijete na sebi ima pelenu za koju nije poznato da li sadrži nečistoću ili ne, ono je u principu čisto – i u redu je dakle da ga drži i smiruje dok obavlja namaz.