Nepotpuni îmân lošega komšije

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je rekao:

‏ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ‏ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ ‏‏‏

“Tako mi Allâha, on ne vjeruje! Tako mi Allâha, on ne vjeruje! Tako mi Allâha, on ne vjeruje!”; nakon čega je upitan: “A ko, Allâhov poslaniče?” Odgovorio je: “Onaj od čijega zla nije siguran njegov komšija” (al-Bukhârî 6016)

Šta ti smatraš o komšiji koji loše postupa prema meni?

Odgovor: On nije vjernik, ali to međutim ne znači da je nevjernik – nego da njegov îmân nije potpun. Njegov îmân je dakle nepotpun, jer negiranje îmâna nekada ukazuje na veće nevjerstvo – a nekada na grijehe koji îmân čine nepotpunim. Kada se Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم izrazi na taj način, treba pogledati da li se radi o djelu koje je nevjerstvo – u kojem slučaju to znači da se îmân negira u potpunosti, ili o djelu koje nije nevjerstvo – u kojem slučaju to znači da je negiranje îmâna ograničeno. U tome slučaju to ukazuje na nepotpunost îmâna, dakle da îmân dotičnoga nije potpun.