Neparan broj pri jelu i piću (Ibn `Uthajmîn)

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (16/281)

Treba li uvijek, pored Bajrama (`Îd-ul-Fitr), jesti neparan broj datula? Ne. Treba li sve raditi neparan broj puta kao na primjer jesti tri zalogaja hrane? To nije propisano. Isto važi ako bi se osoba parfemisala neparan broj puta. Ovo nema osnovu. Meni nije poznato da se to treba činiti u sličnim pitanjima.

U vezi sa riječima Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم

إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

“Allâh je neparan broj i voli neparan broj” (al-Bukhârî 6410 i Muslim 2677),

to ne treba shvatati u generalno. On عز وجل je neparan broj i sudi vjerske i univerzalne propise neparnim brojem. Mi na primjer završavamo dobrovoljni noćni namaz neparnim brojem rekata. Čak se i dan završava neparnim brojem rekata u Akšamu. Sedmica ima neparan broj dana. Nebo je neparan broj. Zemlja je neparan broj. Allâh عز وجل dakle stvara i propisuje ono što On hoće u neparnome broju. Hadîth ne znači da Allâh voli (da se sve stvari čine) u neparnome broju. U tome slučaju bismo rekli treba nastojati napraviti neparan broj koraka od kuće do džamije, jesti neparan broj datula, piti čaj neparan broj puta i sve ostalo. Meni nije poznato da je ovo propisano.

Sunnah je jesti neparan broj datula u vezi sa Bajramom na dan Fitra i ne ići u masdžid prije nego što se pojedu. Neki ljudi, naročito laici, ponesu sa sobom datule da ih jedu na mjestu obavljanja namaza, a ne jedu ih prije nego što izađe sunce. Na taj način oni ograničavaju ovo jedenje vremenom i mjestom, naime izlaskom sunca i mjestom gdje se obavlja namaz. Mi smo rekli da je `ibâdah koji se bez dokaza ograničava vremenom i mjestom novotarija koja nije u skladu sa Šerijatom.