Nenamjerno povraćanje tokom posta

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (9517)

Pitanje: Ukoliko osoba nenamjerno povrati tokom dana u Ramadhânu, treba li napostiti taj dan?

Odgovor: Nenamjerno povraćanje ne prekida post, te stoga onaj kome se to desi nije dužan napostiti taj dan – jer je Allâhov poslanik  rekao:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

“Onaj koga spopadne povraćanje nije obavezan napaštati, a onaj ko ga namjerno izazove je dužan napostiti” (Abû Dâwûd 2380 i at-Tirmidhî 720)