Nemojte slušati kasete i darsove Abû Ishâqa al-Huwajnî

Nemojte slušati kasete i darsove Abû Ishâqa al-Huwajnî

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Šta vi smatrate o Šajkhu Abû Ishâq al-Huwajnî, i savjetujete li da se slušaju njegove kasete i darsovi?

Odgovor: Ne. Ne savjetujem da se slušaju njegove kasete i darsovi.