Nemojte prihvatati upozorenja bez dokaza

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Savjetujem sve Salafijjûn svijeta, a posebno u Senegalu, da se boje Allâha عَزَّ وَ جَلَّ i da budu iskreni prema Njemu u svim slučajevima. Njihov odnos prema smutnjama treba biti u skladu sa odnosom Salafijjûn i imâma islâma – dakle zasnovan na Qur’ânu i Sunnetu Allâhovog poslanika . U to spada da potvrde kada čuju ogovaranje Salafijjûn – a i ostalih ljudi. Čovjek mora potvrditi to i tražiti dokaz.

Današnje ogovaranje nekih ljudi koje je podijelilo Salafijjûn je lažno i neosnovano, bez ikakvog dokaza – i u kontradiktornosti sa manhadžom Selefa. Drugi se možda stide da koriste slične pristupe.

Stoga savjetujem Salafijjûn u Senegalu da održavaju međusobno bratstvo i da odbacuju sav govor koji nije popraćen jasnim i očiglednim dokazima. Ogovaranje bez dokaza je nepravda i razlog da ga Ahl-ul-Bid`a ne prihvataju. Bojte se Allâha i slijedite manhadž pravednih Selefa – i ne prihvatajte ničije ogovaranje bilo kojeg pojedinca ili grupe bez dokaza. Takve neistine je obavezno odbaciti.