Nemojte držati predavanja u džamijama novotara

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Pitalac iz inostranstva pita da li im je dozvoljeno držati predavanja i darsove u džamijama novotara a zapostavljati džamije sljedbenika Sunneta?

Odgovor: Ne, držite ih u džamijama sljedbenika Sunneta, a oni koji žele dobro doći će vam u džamije sljedbenika Sunneta. Budete li ih držali u džamijama novotara, to ih podstiče da ostanu na onome na čemu su – a vas će koristiti kao dokaz, jer im dolazite. Koristit će vas dakle kao dokaz za dozvolu novotarija koje praktikuju.