Nemoj se osjećati ugodno sa Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Pitanje: Da li se iz Ibn-ul-Qajjimovih رَحِمَهُ اللهُ riječi

“Bolest je družiti se sa osobom sa takvim srcem, otrov živjeti sa njim – a propast sjediti sa njim.”

može razumjeti da treba bojkotovati Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a i velike griješnike?

Odgovor: Bez sumnje. Bez sumnje. Iz njih shvataš da ih trebaš izbjegavati. Bojkotovati znači napustiti. Trebaš ih napustiti i biti udaljen od njih. Nemoj se osjećati ugodno sa njima. U redu je na dozvoljen način trgovati sa njima i razmjenjivati dunjalučke privilegije. To je dakle u redu. Nemoj se međutim osjećati ugodno sa njima. Nemoj tražiti bliskost sa njima. Nemoj sjediti sa njima. Drži ih na distanci.