Nemoj inicirati čestitku nove hidžretske godine – a uzvrati ako ti neko čestita

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno čestitati nastup nove (hidžretske) godine?

Odgovor: Nije mi poznato da to ima osnovu u Sunnetu, niti da spada u djela Selefa – nego je samo običaj. Ti to nemoj činiti, a ukoliko ti neko čestita, ti mu odgovori – jer ti nije čestitao ni radi čega drugog osim iz ljubavi prema tebi i sreće jer je nastupila nova godina. Ukoliko ti dakle neko čestita, čestitaj i ti njemu – a ti nemoj inicirati čestitku.