Nema učenjâkâ u Americi

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Pitanje: Neki pozivači u Americi koji se pripisuju Ahl-us-Sunnah kažu da nije prikladno upućivati na učenjake Kraljevine Saudijske Arabije i drugih zemalja, jer se njihovo društvo razlikuje od našega društva – pa je zbog toga prikladno da upućujemo na učenjake i Mašajikh u Americi. Molimo vas za savjet.

Odgovor: Ja ne znam da u Americi ima učenjâkâ. Ne znam da u Americi ima učenjâkâ; učenjaci su u islamskim zemljama – a srce islama je Kraljevina Saudijska Arabija. U njoj su najbolji učenjaci, a sva hvala pripada Allâhu. To je prvo.

Drugo; u kojem god se društvu nalaziš, zar ne pitaš o Šerijatskome propisu? Šerijatski propis je jedan; ono što je zabranjeno je zabranjeno a ono što je dozvoljeno je dozvoljeno. Ono što je zabranjeno ne postaje dozvoljeno u Americi, kao što ni ono što je dozvoljeno ne postaje zabranjeno – ni pod kojim okolnostima.

Sve što učenjaku treba je jasna slika u vezi sa pitanjem. Ukoliko je pitanje prezentovano na jasan način, on će odgovoriti, a kada odgovori, slobodan je od krivnje – jer je čovjek, i odgovara u skladu sa onim što čuje. Stoga, ukoliko pitalac nešto izostavi, iskrivi ili promijeni, tako da pitanje ne bude u skladu sa realnošću – griješan je on, a ne onaj koji je upitan. Učenjak dakle izdaje fetvu na osnovu onoga što mu se predstavi.

Moj savjet je da uopšte ne slušate onoga ko to govori. Učenjaci Kraljevine su ugledni i pravedni, i njima vjeruju ljudi islama širom svijeta.