Nema saradnje sa neistomišljenicima protiv sekularista

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Čuo sam na jednom islamskom kanalu mislioca koji kaže da je mudro da islamske grupe sarađuju protiv sekularista i drugih. Da li je ovaj govor ispravan?

Odgovor: Ne, taj govor nije ispravan. Mi nikad ne sarađujemo sa onima koji su na neistini i zabludjelim sektama. Mi jedino sarađujemo sa našom braćom koja su ustrajna u vjeri; koja su pokorna Allâhu i na ispravnom manhadžu. Sa njima sarađujemo.

Što se tiče onih koji odstupaju od istine, koji su u zabludi i razlikuju se od Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah, sa njima ne sarađujemo. To je saradnja u grijehu i neprijateljstvu i na taj način se opravdava ono što oni slijede.

Nakon toga nam to neće ni biti od koristi. Kaže se da ti onaj ko nije na tvojoj vjeri neće ni pomoći. To je narodna uzrečica koja je međutim ispravna. Neće ti pomoći onaj ko nije na tvojoj vjeri.