Nema potrebe pitati o učenjacima

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je ispravno i Sunnah da student pita od koga će uzimati znanje i da bude izuzetno oprezan, shodno govoru Ibn Sîrîna?

Odgovor: Učenjaci od kojih se uzima znanje su poznati među ljudima. Oni nisu skriveni i ljudi znaju ko su oni.

O učenjaku koji nije poznat treba pitati i ne treba biti nestrpljiv. Što se međutim tiče učenjaka koji su poznati među ljudima i pouzdani – o njima nema potrebe pitati.