Nema islâma bez ljubavi i mržnje u ime Allâha

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Postoji li povezanost između Šehadeta (svjedočenja da nema istinskoga boga osim Allâha i da niko mimo Njega nema pravo biti obožavan) i Walâ wa Barâ’ (ljubavi i mržnje u ime Allâha)?

Odgovor: U to nema sumnje. Šahâdah zahtijeva ljubav prema onima koji ga izgovaraju – a mržnju prema njegovim neprijateljima.