Nema islâma bez `Aqîde

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta kažete o onome ko kaže da ne trebamo diskutovati o detaljima `Aqîde niti pojašnjavati novotarije, nego trebamo objasniti da je globalno pitanje islâma važnije od ovih ogranaka?

Odgovor: Islâm je sagrađen na `Aqîdi. Nema islâma bez `Aqîde. `Aqîdah je dakle temelj islâma, te stoga i dva šehadeta čine prvi stub islâma. Allâhov poslanik  je naredio pozivanje na dva šehadeta prije pozivanja na namaz, zakâh, post i stubove islâma. Nema dakle islâma bez `Aqîde, te čovjek stoga mora voditi računa o `Aqîdi i korigovati je. Poslanici عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ su počinjali sa `Aqîdom, jer je ona temelj.

Onoga ko ne pridaje važnost `Aqîdi, umanjuje njenu važnost i govori da je islâm dovoljan, treba upitati šta je islâm bez `Aqîde i kako može biti dovoljan bez `Aqîde. Islâm nije ispravan bez `Aqide! Tijelo se ne može uspraviti bez glave. Onaj ko to govori je neuka osoba koja sluša govor ljudi pa ga ponavlja bez razumijevanja – ili je pristrasnik koji se bori protiv `Aqîde sa ovim pristupom da je ime islâma dovoljno bez `Aqîde. Jasno je da je to neispravno rasuđivanje.