“Neki učenjaci kažu da treba ići u Džihâd za razliku od drugih”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ova osoba se nada da će njegovo pitanje biti pročitano – tako da više ne učini ni korak a da mu nije poznat šerijatski propis o tome. Prije dva mjeseca sam sjedio sa jednim Šajkhom i upitao sam ga o propisu za Džihâd. Rekao mi je da je obavezan onome ko je to u stanju a ništa ga ne spriječava. Prije sedmicu dana sam sjedio sa drugim koji mi je rekao da slijedim najveće i najučenije. Koji je vaš odgovor?

Odgovor: Na ovo pitanje smo nedavno odgovorili; prije par minuta smo rekli da to spada u stvari kojima raspolaže vladar. Ti si pod vlašću vladara i Džihâd ti nije obavezan osim u slučaju da vladar pozove na njega i naredi ga – a tvoji roditelji budu saglasni.