Neke od posljedica državljanstva nevjerničke zemlje

Autor: `Allâmah Muhammad bin `Abdillâh as-Subajjil

Izvor: Hukm-ut-Tadžannus bi Džinsijjah ghajr Dawlah Islâmijjah, strana 6

Nakon dužega usmenoga istraživanja sa braćom i učenjacima koji poznaju stanje i sistem evropskih zemalja, pojašnjeno mi je da se onaj ko uzme njihovo državljanstvo smatra jednim od njih i tretira kao jedan od njih. Njemu će biti suđeno njihovim zakonima kada su u pitanju privatne stvari i nasljedstvo. On nema pravo da se miješa u život svoje djece kada postanu punoljetna – bez obzira da li su u pitanju dječaci ili djevojčice. Otac na primjer nema pravo spriječiti svoju punoljetnu ćerku da ide u bordele, prodavnice alkohola ili na mjesta zabave i razonode.