Neke od grešaka koje se pojavljuju tokom Teravije

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Fiqh-ul-`Ibâdât, strana 287-290

Pitanje: Dragi Šajkh, željeli bismo da nam ukažeš na neke od grešaka koje se pojavljuju tokom Teravije.

Odgovor: Baš kao što smo naveli prije, i imâmi i ljudi upadaju u greške.

Što se imâmâ tiče, postoje onî koji klanjaju tako brzo, da ljudi ne mogu klanjati sa skrušenošću. Ovo dovodi do toga da starcima, bolesnicima i onima koji su slabi bude otežano. Ovo je u suprotnosti sa povjerenjem koje im je dato. Imâm kojem je povjeren ovaj posao mora činiti ono što je najbolje za one koji klanjaju iza njega. Ukoliko je sam, slobodan je da klanja koliko brzo želi, pod uslovom da sve pokrete učini dovoljno dugo da bi oni bili ispravni. Sa druge strane može klanjati i koliko dugo želi. Ukoliko je meütim imâm, on mora činiti ono što je najbolje za one koji klanjaju iza njega. Učenjaci su rekli da je imâmu pokuđeno da klanja toliko brzo, da spriječava one koji klanjaju iza njega da čine neke od preporučenih stvari. Šta onda reći ukoliko ih spriječava da klanjaju sa obaveznome skrušenošću?

Neki imâmi klanjaju Teraviju onako kako je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم klanjao Witr. Oni naime klanjaju pet, sedam ili devet rekata zaredom bez sjedenja. Sjednu jedino na zadnjem rekatu. Meni nije poznato da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم klanjao na ovaj način kada je predvodio ljude u namazu. To je radio samo kada je klanjao sam u kući. Čak i ukoliko ovo djelo ima osnovu u Sunnetu, to zbunjuje ljude koji klanjaju iza imâma. Neki ljudi počnu namaz sa namjerom da klanjaju dva rekata. Drugi mogu biti u potrebi da napuste namaz nakon dva ili četiri rekata.

Ukoliko ovaj Imâm želi pokazati Sunnah, mi mu kažemo:

“Pokaži Sunnah riječima. Reci da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم klanjao Witr sa pet, sedam i devet rekata bez sjedenja osim na zadnjem rekatu.”

Nemoj ovo činiti sa ljudima koji ne znaju za ovo, ili koji zakasne na namaz pa ne znaju šta da rade.

Što se tiče ljudi koji klanjaju sa imâmom, oni griješe kada prekidaju svoju Teraviju. Klanjaju dva rekata u jednoj džamiji, da bi onda klanjali dva rekata u drugoj džamiji. Ovo je gubljenje vremena. Na ovaj način on gubi veliku nagradu o kojoj nas je obavijestio Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم:

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Ko klanja sa imâmom sve dok on ne ode, ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć.” (at-Tirmidhî 806 i an-Nasâ’î 1605. Autentičan prema al-Albânîju u “Irwâ’-ul-Ghalîl” 447)

Pored toga neki griješe kada idu ispred imâma. Potvrđeno je da je Allâhov  poslanik صلى الله عليه وسلم rekao:

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

“Zar se onaj ko podigne svoju glavu prije imâma ne boji da će Allâh njegovu glavu pretvoriti u glavu magarca ili njegov lik i oblik u lik magarca?” (al-Bukhârî 691 i Muslim 427)