Neka vas ne zavaravaju plač i suze Hizbijjûn

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor:

 

Savjetujem braći da ih ne zavaravaju khutbe novotara – ma koliko one bile emotivne a oni elokventni. Neka vas one ne zavaravaju, jer sa novotarom nikada ne možeš biti na sigurnom. Dovoljno je da ga je Allâh ponizio njegovom novotarijom. To mu je dovoljno kao poniženje. Ma koliko elokventan Hizbî ili novotar bio, ma koliko emotivne bile njihove khutbe, predavanja ili govori – ti ih ignoriši. الْحَمْدُ لِلهِ; Allâh nam je dao dovoljno – tako da nismo u potrebi za njima. Ne igra ulogu koliko on plače i rasplakuje druge – kao khatîb koji je rekao:

“Zar nije vrijeme da jemenski pas umukne?”

Time je mislio na Šajkha, `Allâmu, Muhadditha Muqbila bin Hâdî al-Wâdi`î رَحِمَهُ اللهُ. Tako je rekao dok je Šajkh bio živ:

“Zar nije vrijeme da jemenski pas umukne?”

أَعُوذُ بِاللهِ; zar da on šuti, a da ti – mali neuki čovječe – pričaš? Zar da učenjak, Muhaddith i Faqîh koji savjetuje Ummah šuti? Kakva je korist od ovoga khatîba, makar on plakao i rasplakivao druge – kada govori ove ružne i odvratne riječi? Zato vam ja govorim da vas oni ne zavaravaju. Znate li ko je ovaj čovjek? On je al-Muhajsinî. Neka vas ne zavarava njegovo učenje i nemojte klanjati iza njega. Neki ljudi su izašli iz Harama u Makki – da bi otišli u `Azîzijju i klanjali Teraviju iza al-Muhajsinîja u njegovoj džamiji.