“Neka ti Allâh onda bude od koristi!”

“Neka ti Allâh onda bude od koristi!”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji propis važi za onoga ko u ljutnji kaže: “Neka ti Allâh onda bude od koristi!”

Odgovor: To je otpadništvo. Zar on izaziva Allâha da ti bude od koristi?