Neka studenti pričaju šta hoće

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Neki studenti kažu da današnja žena može putovati sama bez Mahrama, jer na putovanju nema noćenja kao što je spomenuto u hadîthu, i u sigurnom je društvu. Kako se odgovara na to?

Odgovor: Neka priča šta hoće, ali je Allâhov poslanik  rekao da ženi koja vjeruje u Allâha i Sudnji Dan nije dozvoljeno da putuje bez Mahrama.

Pričaj šta hoćeš, a mi kažemo da je Allâhov poslanik  to rekao. Hoćemo li prihvatiti govor Allâhovog poslanika  ili tvoj govor? Čovjek se mora bojati Allâha i ne izdavati takve fetve.

Riječi Allâhovog poslanika  su sveobuhvatne i važe za sva vremena i doba; doba deva, doba aviona, doba raketa…  Riječi Allâhovog poslanika  su sveobuhvatne i prikladne za sva vremena i mjesta. Ne ukidamo ih zbog promijenjenih okolnosti. Ženi dakle nije dozvoljeno putovati bez Mahrama.