Neispunjena zakletva za ime sina

Neispunjena zakletva za ime sina

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (23/272/6591)

Pitanje: Osoba se zaklela da će, ukoliko mu žena rodi muško, djetetu dati ime `Abdullâh. On mu je međutim dao ime `Abdul-`Azîz. Šta on treba učiniti?

Odgovor: Ako je tako, on se mora otkupiti za zakletvu. Otkup (Kaffârah) je da nahrani deset siromaha ili da ih opskrbi odjećom, ili da oslobodi roba koji je vjernik. Ukoliko nije u mogućnosti da učini nešto od ovoga, on mora postiti tri dana.